Norwegian
Den internasjonale hymne



Å vakre jord, vår planet, alle land forenet i fred

Den tredje fra den mektige sol elsker varme fra vest til øst

Vår planet jorden, vårt univers

Gud bevare vår jord vi ber

Og slutt alle kriger på hver strand

Guds barn skal bli ett



***

Å vakre jord, vår verden i fred

Hvor barn leker og ler

Deres mors plan for stor fremtid med glede langs veien

Vår planet jorden, vårt univers

En verden som alle kan dele

Hvor fred råder, og vi lever videre

Og alt er rettferdig.

Slutt alle kriger på hver strand

Guds barn skal bli ett

Med fred og kjærlighet fra oven

Ja, vi skal alle bli fri



***

Å vakre jord, vår verden i dag

Som bader i fred og kjærlighet

Hvor vi en gang hadde uenighet, en ny respekt har vokst frem

Vår planet jorden, vårt univers

Gud er fornøyd med det som er skapt

Alle folk, stolte i fred nå

Vil dele verden som en.

Slutt alle kriger på hver strand

Guds barn skal bli ett

Med fred og kjærlighet fra oven

Ja, vi skal alle bli fri



***

Å vakre jord, uten sult

Jorden og luften er rene

Himmelen er blå, solen strålende, og gresset grønt

Vår planet jorden, vårt univers

Vi er fornøyd med det som er skapt

Vi har lært å hjelpe våre venner i nød, hver eneste en.

Slutt alle kriger på hver strand

Guds barn skal bli ett

Med fred og kjærlighet fra oven

Ja, vi skal alle bli fri



***


Å vakre jord, så stolt og fri, all raser samlet

Står hand i hand over alle grenser

Takk Gud for dette store sted

Vår planet jorden, vårt univers

Sammen skal vi vokse

Og føle kjærligheten fra oven

I alt vi erfarer.

Slutt alle kriger på hver strand

Guds barn skal bli ett

Med fred og kjærlighet fra oven

Ja, vi skal alle bli fri.